W kwietniu 2019 roku po raz ostatni, niestety, nasi gimnazjaliści przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego, który jest najważniejszym sprawdzianem ich umiejętności i wiedzy na tym etapie edukacji.

Średnie wyniki procentowe, jakie osiągnęła szkoła znaczenie przewyższają wyniki na poziomie gminy czy powiatu gostynińskiego. Szczególnie jesteśmy dumni z wyników z części z języka obcego nowożytnego - języka angielskiego na poziomie podstawowym, który wynosi 70 %, dla porównania, średni wynik w powiecie, to 59 %. Siedmioro uczniów: Dawid Cichoński, Kacper Rybicki, Magdalena Rydz, Bartosz Brzozowski, Michał Justyński, Igor Modrzejewski i Zuzanna Stepnowska, uzyskali 100 % wynik z tej części egzaminu, a Dawid, Michał i Kacper mogą nawet pochwalić się 100 % wynikiem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Najwyższy wynik z części humanistycznej (średnia szkoły wynosi 61 %, również przewyższa wyniki w powiecie i gminie) uzyskała Zuzanna Kaźmierska z klasy III B, która napisała egzamin z języka polskiego na maksymalną liczbę punktów i uzyskała 100 % punktacji.

Rewelacyjne wyniki , jakie uzyskali nasi uczniowie świadczą o wysokim poziomie kształcenia w placówce, co z kolei przekłada się na dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Wszystkim uczniom, bez wyjątku, tym którzy osiągnęli wysokie wyniki, lub nie, chcielibyśmy pogratulować i podziękować za wspólnie spędzony czas w murach Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie. Praca z Wami była ogromną przyjemnością!

 

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna G2