Ponad 170 świadectw z wyróżnieniem (średnia 4,75 i wyższa) to blisko połowa ogółu uczniów klas 4-7 szkoły, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i odebrali z rąk wychowawców i dyrektora szkoły nagrody książkowe i publiczne gratulacje. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 z powodu wysokiej temperatury powietrza przebiegła sprawnie. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał dyrektor szkoły pan Adam Matyszewski, który podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom za całoroczny wysiłek, przypomniał o istotnych dokonaniach materialnych i ważniejszych inwestycjach, jak remont podłogi hali sportowej czy wyposażenie szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik główny prądu.

Po wyczytaniu nazwisk i zaproszeniu na środek sali uczniów z najwyższą średnią w szkole (rekord 6,0 - Maksymilian Witkowski z kl. 5 a!) nastąpiła ostatnia, część artystyczna uroczystości - taneczny występ "Ananasów" i śpiew utalentowanej uczennicy kl. 2.

Dobrych i bezpiecznych wakacji!

zobacz zdjęcia

W sekretariacie szkoły dostępne są listy klas I i grup 0.

 Wyprawka pierwszoklasisty.

W kwietniu 2019 roku uczniowie klas ósmych, po raz pierwszy, przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII.

W naszej szkole 73 ósmoklasistów przez trzy dni 15 – 16 - 17 kwietnia zmagało się  z zadaniami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego - języka angielskiego lub języka niemieckiego. Egzamin miał formę pisemną, a jego wyniki mają teraz wpływ na proces rekrutacyjny do szkół średnich, dlatego też nasi uczniowie ambitnie i odpowiedzialnie podeszli do rozwiązania arkuszy egzaminacyjnych. Ich postawa odzwierciedla dobre wyniki, jakie osiągnęła szkoła. Z języka polskiego średni wynik – 60 %, przewyższa wyniki w gminie i w powiecie gostynińskim. Mateusz Mularczyk z klasy VIII B, uzyskał 100 % punktów możliwych do zdobycia, a jego koleżanka Nela Boratowska również rewelacyjnie napisała języka polski uzyskując 98 %.

Na uwagę zasługują wyniki z języka obcego nowożytnego – zarówno z języka angielskiego, jak i z języka niemieckiego. Średni wynik procentowy szkoły z języka angielskiego wynosi aż 62 %, i znacznie przewyższa wynik procentowy osiągnięty przez uczniów w powiecie gostynińskim, który wynosi 49 %. Najwyższe wynik z języka angielskiego osiągnęli: Filip Zaręba z kl. VIII a - 100 % , Wiktoria Mac z kl. VIII b - 98 % , Nela Boratowska, Kamil Rudnicki z kl. VIII B – 97 % oraz Amelia Pleczyńska z kl. VIII c- 97 %.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymał zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty i analizując wyniki w sakli centylowej mógł porównać swoje wyniki z wynikami innych uczniów w całym kraju.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za Wasze osiągnięcia i wkład pracy w zdobywanie wiedzy w czasie trwania szkoły podstawowej. Jesteśmy z Was dumni !

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły

W kwietniu 2019 roku po raz ostatni, niestety, nasi gimnazjaliści przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego, który jest najważniejszym sprawdzianem ich umiejętności i wiedzy na tym etapie edukacji.

Średnie wyniki procentowe, jakie osiągnęła szkoła znaczenie przewyższają wyniki na poziomie gminy czy powiatu gostynińskiego. Szczególnie jesteśmy dumni z wyników z części z języka obcego nowożytnego - języka angielskiego na poziomie podstawowym, który wynosi 70 %, dla porównania, średni wynik w powiecie, to 59 %. Siedmioro uczniów: Dawid Cichoński, Kacper Rybicki, Magdalena Rydz, Bartosz Brzozowski, Michał Justyński, Igor Modrzejewski i Zuzanna Stepnowska, uzyskali 100 % wynik z tej części egzaminu, a Dawid, Michał i Kacper mogą nawet pochwalić się 100 % wynikiem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Najwyższy wynik z części humanistycznej (średnia szkoły wynosi 61 %, również przewyższa wyniki w powiecie i gminie) uzyskała Zuzanna Kaźmierska z klasy III B, która napisała egzamin z języka polskiego na maksymalną liczbę punktów i uzyskała 100 % punktacji.

Rewelacyjne wyniki , jakie uzyskali nasi uczniowie świadczą o wysokim poziomie kształcenia w placówce, co z kolei przekłada się na dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Wszystkim uczniom, bez wyjątku, tym którzy osiągnęli wysokie wyniki, lub nie, chcielibyśmy pogratulować i podziękować za wspólnie spędzony czas w murach Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie. Praca z Wami była ogromną przyjemnością!

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna G2
Potwór – EkoMonster stworzony przez uczennice gostynińskiej Trójki: Amelię Kowalczyk i Annę Pospieszyńską z klasy 6 b zachwycił komisję konkursową i zastał nagrodzony pierwszym miejscem (w roku ubiegłym SP3 zajęło II miejsce). Uroczyste wręczenie nagród konkursu organizowanego przez senatora Marka Opiołę odbyło się 11 czerwca w gmachu Sejmu RP. Nagrody wręczała Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Gostynińska Trójka uzyskała tytuł EkoSzkoły, uczennice tytuł uczniów EkoPozytywnych, a nauczycielka Pani Małgorzata Dylewska, która zachęciła uczennice do udziału w konkursie – tytuł nauczyciela EkoPozytywnego. Ale to nie koniec! SP3 we wrześniu zostanie włączona do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) i wyposażona w miernik zewnętrzny pyłów. Dane zbierane przez czujniki umożliwią nie tylko bieżące obserwowanie jakości powietrza, ale także wykonywanie własnych badań i obserwacji stanu jego czystości oraz zmian dokonujących się pod wpływem czynników atmosferycznych.

Tymczasem rozpoczynamy wakacje, ale już od września będzie się działo…

Gratulacje!