Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility sp3gos

.

Najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się  25, 26 i 27 stycznia 2022 r. według przedstawionego poniżej harmonogramu. Wszystkie styczniowe zebrania przeprowadzone zostaną online. Szczegóły przekażą wychowawcy poszczególnych klas.